arisztotelész poétika

ARISZTOTELÉSZ. POÉTIKA. FORDÍTOTTA. SARKADY JÁNOS. A fordítást Szepessy Tibor ellenőrizte. A jegyzeteket Sarkady János írta.

rendesen két, három vagy négy ütemből áll. a) A kétütemű sorok között leggyakoribb a 4 + 4 szótagú ősi nyolcas sor : Szülőföldem | szép határa,.

(Arisztotelész: Nikomakhoszi Etika). „Márpedig az erény éppen érzelmekre és cselekvésekre vonatkozik, melyekben a túlzás hiba, a.

Ebben az időszakban alakul ki az irodalom fogalma. (10). Az arisztotelészi retorika-elméletet a gyakorlatba átültető Ciceróval veszi kezdetét a.

ARISZTOTELÉSZ. POLITIKA. A SZÖVEGET SZABÓ MIKLÓS FORDÍTÁSA ALAPJÁN. AZ EREDETIVEL EGYBEVETETTE: HORVÁTH HENRIK. Page 2. 2. ELSŐ KÖNYV.

Míg Platón számára a tudomány mintája a matematika, Arisztotelész inkább a mai ... Miért nevezi Arisztotelész az első filozófiát „teológiának” is?

ARISZTOTELÉSZ - NIKOMAKHOSZI ETIKA. (Részletek, I-III. könyv). (Ford. Szabó Miklós, Bp., Európa kiadó, 1997, 5-105. o.) ELSŐ KÖNYV.

9]. Чтобы определить исходное понятие – поэтика литературной критики – обратимся к наиболее разработанному литературоведческому определению поэтики. Предмет ...

Az arisztotelészi formula több ponton kapcsolódik Diotíma tanításához, ... Arisztotelész számára az isteni nusz mibenléte nem más, mint noészisz.

„igen”: Arisztotelész barátság fogalma beilleszthető Rorty etikájába. Termé- ... 10 Vö. Arisztorelész, Nikomakhoszi etika. Budapest: Európa K., 1987.

Nála az Isten nem személyes Isten, amely egységet alkot a teremtett természettel. A világban minden szükségszerű, véletlenek nincsenek.

Azután a Poétika és a Nikomakhoszi etika (EN) né- hány fogalmának és fogalmi összefüggésének elemzését végzem el (II.), majd az.

„égi madár”-metafora: mint a metaforikus olvasásmódot (interpretációt) irányító szövegutasítás a címben, mint toposz, mint (a főhős szabadulását, ...

Pethő József: Az önmegszólító versek személyjelölő konstrukcióiról . ... Sarolta Tandori Dezső Mottók egymás elé című versének személyjelölő.

(Parti. Nagy Lajos). „Olyasmiket, hogy, gondolom, a regiszterkeverő beszédmód, illetve az interpe- netráció miatt tűnhetek posztmodernnek, a gyakori ...

kötet A szív túlkapásai című verse éppen ennek a tárgyias költészetnek a poétikai ... lakásodról hoztam, / ujjad lenyomata még látszik a dermedt, ...

11-12) Nyelvfilozófiai, szemiotikai kitekintés: Platón, Arisztotelész, ... A metafizika kurzus Platón és Arisztotelész filozófiájának ismertetésével ...

bizonyítja, — mások viszont példákat követelnek,2 — s ismét mások költői idézeteket kívánnak bizonyítások gyanánt. Némelyek mindenben exaktságot követelnek, ...

Предлагаемый Словарь содержит только термины и понятия поэтики. ... деконструкция в поэтике, компаративизм в поэтике, нарратология и поэтика, ...

Ez a weboldal cookie -kat használ annak érdekében, hogy weboldalunkon a legjobb élményt nyújtsa.