nevelestudomany.elte.hu/downloads/2013/nevelestudomany_2013_3_79-85.pdf

hogy a fogyatékossággal élő emberek száma évről évre emelkedik. ... gük miatt huzamosan nem tudják gyakorolni a normális napi funkciókat.

nevelestudomany.elte.hu/downloads/2013/nevelestudomany_2013_3_79-85.pdf - kapcsolódó dokumentumok

hogy a fogyatékossággal élő emberek száma évről évre emelkedik. ... gük miatt huzamosan nem tudják gyakorolni a normális napi funkciókat.

nyes, mennyire reprezentatív ez a leltár. Melyet – mint említettem – két sajátos helyzetű ... A veszprémi KÉSZ alapítványi iskola18? Persze, minden elő-.

36. Raij, K. (2007): Learning by Developing. Laurea Publications A-58. ... A fogalom megváltoztatása kutatásetikai kérdések felvetésének.

Konstruktivizmus és nevelés. Nahalka István*. A tanulmány a konstruktivista pedagógia alapgondolatainak a nevelés egész folyamatára való kiterjeszthetősé-.

Ollé János, Papp Danka Adrienn, Lévai Dóra, Tóth-Mózer Szilvia és ... Lévai Dóra egyetemi tanársegéd, doktorandusz (ELTE PPK), Papp-Danka Adrienn.

Önszabályozó tanulás – értelmezési módok a kutatási metodológiák tükrében. Kovács Zsuzsa*. Az utóbbi évtizedek egyik leginkább kutatott témája és gazdagodó ...

Hegedűs Judit (2010): Gyermeksorsok, életutak a javítóintézeti világ- ból. Gondolat Kiadó, Budapest. A közelmúltban figyelemre méltó szakkönyv jelent meg ...

tó irányzata a David Bloor és munkatársai nevéhez kapcsolódó ún. erős program, ... Le souci de soi (1984), magyarul: A szexualitás története III.

26 нояб. 2013 г. ... A magyar óvodai nevelés íve 1971–2013 – Szabadi Ilona ... Ricoeur figyelmeztet minket – nagyon könnyen a csábítás és a megtévesztés kívánal-.

például, akit Jules Ferry 1879-ben nevezett ki a Párizsi Akadémia rektor-helyettesévé, ... Az empirikus szociológia lehetőségei azonban éppen e vonat-.

szerzője Kuszing Gábor pszichológus, rendszeresen publikál a témában, a Trauma és Gyógyulás című könyv fordítója, praxisában erőszaktúlélőkkel foglalkozik, ...

Kovács Judit és Trentinné Benkő Éva (2014): The World At Their Feet. ... dául Navracsics Judittól (1999), aki elsősorban pszicholingvisztikai szempontból ...

varészt a naturális-individuális karakterénél fogva jellemzett gyermekkor tartománya előtt is. ... Gyermekkor-történeti vo- ... Kislány, 1930-as évek vége.

Mesterkurzus: A boldogság nyomában – Utak és tévutak. Jaffa Kiadó,. Budapest. 35–82. 21. Szondy Máté (2012): Megélni a pillanatot – Mindfulness, ...

Kispálné Horváth Mária* és Mátrai Zsuzsa**. A tanulmány egy andragógiai kutatást mutat be, melynek fő célja a felnőttkori formális és nem formális tanulás.

Fogalmi tisztázás és az erőszakos, zaklató viselkedés típusai ... kutatások később megkülönböztették a proaktív agresszió két fajtáját, az egyértelmű ...

Lénárd Sándor,* Kovács Ivett,,** Tóth-Pjeczka Kata*** és Urbán Krisztián**** ... Neveléstudományi Intézet, e-mail: [email protected].

sait, nem fordít elegendő figyelmet a drámapedagógia tanuláselméleti ... Heathcote számára a drámapedagógia alfája és omegája a tanár felkészültsége, el-.

A rajzelemzés szakértői a primitív sémákkal való ábrázolást (karika-vonal séma, pálcikaember, sablonok) a fel- adat elkerüléseként is értelmezik (Vass, ...

A tanulmány a magyar kvalitatív pedagógiai kutatásmódszertan fejlődéstörténetét vizsgáló munkák sorába kí- ván illeszkedni, folytatja a Sántha Kálmán (2009, ...

A teoretikus jellegű tanulmány az abdukció fogalmi rendszerét, jelenségét, kvalitatív kutatásban betöltött szerepét mutatja be, fókuszba helyezve a ...

Hogy evolúciónista nézőpontból tekintve mennyire is változott a neveléstörténet(-írás), érdemes az alábbi szövegeket összeha -.

Kulcsszavak: eredményesség, tanári minőség, szakmai fejlődés, elméleti kutatás ... A tanári eredményesség modelljei és az eredményes szakmai fejlődést és ...

Research on the Management of Innovaton – The Minnesota Studies. ... Hogyan és miért fejlődik az innovációs koncepció az idők során implementált valósággás.

Magyarországi iskolarendszer alapú sporttámogatások. Sport, tanulás, karrier. 2018/2. Gősi Zsuzsanna. Perényi, 2016). A rendszeresen sportoló fiatalok ...

Puskás Ferenc Labdarúgó. Akadémia igen https://pfla.hu/downloads/ dokumentumok/. Ped_progr_2015.pdf. 13. Sándor Károly Labdarúgó. Akadémia.

lálta el a képek típusainál – pontosabban a vizsgált képfajták esetében – az ... A pestis – a „fekete halál” – kapcsán továbbá szót ejt – Andorkára.

Rapos Nóra,* Bükki Eszter,** Gazdag Emma,***. NaC Krisztina**** és Tókos Katalin*****. A tanár (pedagógus)1 folyamatos szakmai fejlődése olyan fogalom, ...

Egyetemi docens, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Neveléstudományi Intézet, e-mail: [email protected]. 1. A 128738 számú projekt a Nemzeti ...

lét Tréning (Mindfulness Training) (Burke, 2009; Roemer, Williston & Rollins, 2015). Alapja egy meditációs technika, amelynek fókuszában az intencionált ...

vetően, négy-négy és fél éves kortól a tündérmesék. Petrolaynak (2013) hasonló a véleménye. Tudományos keretek közé foglalva azt állítja, ...

Az iskolai erőszak-ellenes programok, valamint elemzé- ... Kulcsszavak: iskolai erőszak, iskolai zaklatás, beavatkozási programok. Az iskolai erőszak és ...

Farkas Éva kötetét bátran nevezhetjük hiánypótló alkotásnak a fel- nőttképzéssel foglalkozó szakkönyvek között. Munkájában a hazai.

Thomas Kuhn (2002) alkotta meg A tudományos forradalmak szerkezete című művében ... A tudományos paradigma fogalmának értelmezésére vonatkozó kérdést Thomas ...

A Géniusz Könyvek soro- zat igen különböző színvonalú kiadványai között nyolcnak szó szerint egyforma az elméleti bevezetése.3 A szó-.

Röviden áttekintjük a munkahelyi tanulás és a tudásmenedzsment elméle- teit és azok összefüggéseit. A tudás, s annak fejlesztése, kihasználása a szervezetek ...

Szuhay Péter: Sosemlesz Cigányország – „Én cigány vagyok – én pe- dig nem vagyok cigány” című munkája az Osiris Kiadó Magyarország.

Csíkos Csaba* ... ELTE TÓK Matematika Tanszék, e-mail: [email protected] ... A pedagógiai kísérletekről szóló könyvemben (Csíkos, 2012) számos ...

Deáky Zita (2015): Gyermekek és serdülők munkája Magyarországon a 19. századtól a második világháborúig. Gondolat Kiadó, Budapest.

Az eredmények szerint a tanulók szövegértési és szövegalkotási teszteredmé- ... A szövegértés, a szövegalkotás, a stratégiahasználat, az angol nyelvi attűd ...

nyos pedagógia” (Réthy, Vámos 2006) című sorozatkötetünket. ... Professor emerita, Kodolányi János Egyetem, e-mail: [email protected].

9 апр. 2018 г. ... ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, PhD, egyetemi docens, ... szempontból, hogy milyen formában vonatkoztathatók fogyatékosság témájú ...

Ez a weboldal cookie -kat használ annak érdekében, hogy weboldalunkon a legjobb élményt nyújtsa.